วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แก่นของสมาธิเคลื่อนที่


1.การดับทุกข์(โลภ, โกรธ, หลง)
2.จะดับทุกข์ได้ต้องใช้ปัญญา
3.จะมีปัญญาได้ต้องมีตัวรู้หรือตัวสติ(รู้เป็นอนุพันธ์ของสมาธิ, สมาธิเป็นอนุพันธ์ของอารมณ์)
4.จะมีสติได้ต้องมีศีลและทาน จึงเป็นที่มาของทาน ศีล ภาวนา อันเป็นบุญบารมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม