วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลจากทำสมาธิเคลื่อนที่

                                                                                                                  
เป็นไปดังคำพูดพระที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ว่า งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข  และหากท่องคำว่า  "อย่าให้เสร็จๆ" , "อย่าคิดๆ "     และ"รู้ๆ หรือกำหนดรู้ๆ " ในภาวะต่างๆซึ่งประกอบด้วยทำการงาน    หรือทำการ ไม่ทำการ และขณะอยู่เฉยๆได้โดยตลอดทั้งวันแล้ว   จิตก็ตื่นตลอด เรียกว่า จิตสด   และการที่จิตสามารถกำหนดรู้ได้ตลอดทั้งวันนั้น ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งตัวรู้หรือตัวสตินั้นก็คือ ตัวปัญญานั้นเอง
                                                                                                                               
จากหลักสมาธิดังกล่าวนั้นสามารถนำไปใช้ในการกำหนดรู้เพื่อเจริญวิปัสสนาได้ซึ่งก็คือการมอง หรือรับรู้สรรพสิ่งต่างๆทั้งปวง ซึ่งประกอบด้วยกาย เวทนา จิต ธรรม ให้เป็น   ไตรลักษณ์   (อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา) หรือ "ไอติม" (ตั้ง ดับ หาย) เพื่อทำลายความยึดมั่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม