วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปัจจัยการทำสมาธิเคลื่อนที่

                                                             
สิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติให้เกิด สติ สมาธิ อารมณ์ ลมหายใจ   และปัญญาจะได้ช้าหรือเร็วนั้น จำเป็นที่ต้องรักษาศีลสักนิด      และเสริมทานสักหน่อย   หลักการให้ทาน จะได้บุญมากน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้คือ ตัวผู้รับต้องมีศีล หรือเกิดอรรถประโยชน์เป็นการทั่วไป   

สร้างวัด โรงเรียน โรงพยาบาล,วัตถุทาน (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ) ต้องเกิดขึ้นหรือมีอยู่หรือได้มาโดยความชอบธรรมต้องไม่คดโกงหรือเบียดเบียนแล้วนำมาให้ และตัวผู้ให้นั้นก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ต้องบริสุทธิ์  และเต็มใจในการให้ทานนั้น     

                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม