วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สภาพและลักษณะแห่งทุกข์

                                                                                                                           
ว่ากันโดยทั่วไป ทุกวันนี้เราทุกข์กันอยู่แล้ว       เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงหลับตาลงเนื่องจากเราต้องทำการสิ่งใดๆ     เป็นต้นว่า ต้องเก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟัน ถอดเสื้อ อาบน้ำ     ฟอกสบู่ใส่เสื้อผ้า กินข้าว เดินทางไปที่ทำงานเข้าปฏิบัติงาน   ทั้งใช้กำลังแรง(แบก หาม ทูน ลาก ยก ดัน ตัก ถาง ถาก)   และไม่ใช้กำลังแรง(อ่านตรวจ เขียน ฟัง)เดินทางกลับบ้านและทำการเกี่ยวกับการเรือน(ซักผ้า รีดผ้า ล้างจาน กวาดเช็ดถูบ้าน รองน้ำไหลออกจากก๊อกน้ำให้เต็มถัง หรือรวมตลอดถึงการรอคอยในเรื่องใดๆ)  จะสังเกตได้ว่า  การทำการดังว่ามานั้นจะเกิดทุกข์เนื่องจากในใจของเรา  (จิต)   จะประสงค์ต้องการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว


นอกจากนี้ เก็บที่นอน แปรงฟัน ฟอกสบู่ อยากเก็บ อยากแปรง อยากฟอกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว     รองน้ำอยากรองให้เต็มเร็วๆ ขับรถอยากให้ถึงที่ทำงานหรือที่หมายเร็วๆ ไปติดต่องานไม่อยากล้าง รีด อ่านและเขียนให้เสร็จเร็วๆเช่นกัน ต้องชี้ให้เห็นว่า จิตนั้นมีตัณหา(อยาก,ความทะยานอยาก,ความร่านรน,ความปรารถนา)    ทั้งนี้ไม่รวมถึงทุกข์ที่เห็นได้ชัดหรือในเชิงประจักษ์เป็นต้นว่า อยากได้  ไม่อยากได้(อยากได้ทรัพย์ ไม่อยากเสียทรัพย์)          

            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม