วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เทคนิคชั้นสูงของสมาธิเคลื่อนที่

เมื่อท่านใดได้ฝึกหรือปฏิบัติสมาธิเคลื่อนที่โดยเอาการงานหรือการทำการใดๆ เป็นฐานของสติแล้วจะทำให้เกิดเทคนิคชั้นสูงขึ้นมาในลักษณะต่างๆเป็นต้นว่า ไม่ออกแรงมาก ไม่ออกแรงทิ้ง ผ่อน ถ่ายเทหรือออมแรงหรือกำหนดแรงหนัก เบาตามจังหวะ หรือสามารถเข้าไปกำหนด จัดการ ควบคุมและกำกับแรงหรือพลังงานหรือสามารถควบคุมกายได้ซึ่งตรงนี้ก็คือตัวจิตนั้นเอง ซึ่งเป็นลีลาของจิตโดยกายเป็นผู้แสดง จงจำไว้ว่า เมื่อทำงานหรือการใดๆจะต้องออกแรงให้น้อยที่สุด นั้นก็คือเราต้องใช้มวลกายเป็นตัวต้นกำลังและใช้ส่วนต่างๆของกายที่เป็นข้อต่อหรือส่วนปลาย(มือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อขา เอว ศีรษะ)เป็นตัวกำหนดทิศของแรง เช่น กรณีทำงานในท่ายืนเมื่อถูหรือขัดรถยนต์หรือเช็ดโต๊ะ หรือเลื่อยไม้ก็ให้เคลื่อนหรือโยกมวลกายในทิศทางที่ถนัดโดยใช้มือหรือข้อมือเป็นตัวควบคุมทิศทาง และในขณะเดียวกันก็ให้ทำเป็นจังหวะตามลมหายใจเข้าออกและให้รักษาจังหวะเช่นว่านั้นให้คงที่และหรือท่องถ้อยคำบริกรรมใดๆ เพื่อให้จิตเกาะเกี่ยวกับการงานหรือเพื่อมิให้จิตส่งออกนอกและหากงานที่ทำประกอบร่วมกับเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น มีด จอบ เสียม เตารีด ไม้ถูพื้น หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีน้ำหนักก็ให้ใช้น้ำหนักของตัวมันเองกระทำต่อหน้างานหรือพื้นที่เช่นว่านั้น เช่น มีดสับหมูก็ใช้น้ำหนักมีดกระทำต่อเนื้อหมู ขุดดินก็ให้ใช้น้ำหนักของจอบและใช้มือหรือข้อมือบังคับควบคุมทิศ  หากเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราได้ใช้เป็นประจำแล้ว เราก็สามารถรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องมือเครื่องใช้นั้นๆ(เช่น มีด ปากกา รถ)จึงไม่แปลกที่นักรบผู้ใช้ดาบมีสมาธิจนทำให้กาย จิตและวิญญาณรวมตัวเดียวกับดาบได้ ดังคำพูด"กระบี่อยู่ที่ใจ"

และทั้งนี้ทั้งนั้น จงจำไว้ว่า สติคือแก่นหรืออนุพันธ์ของศาสนาพุทธ และศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาทางวิทยาศาสตร์ จึงมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจถึงกฎแห่งธรรมชาติหรือปรากฎการณ์ธรรมชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การที่เข้าใจธรรมชาติหรือเข้าถึงธรรมได้นั้นต้องมีทาน ศีล เป็นพื้นฐานก่อน สำคัญสุดเราจะอยู่อย่างไรก็ได้   ขอเพียงอย่างเดียว อย่าให้ใจเป็นทุกข์(กายหรือจิตทุกข์ล้วนๆ) ซึ่งความสุขที่แท้จริงก็คือการที่ใจดวงนี้ไม่มีทุกข์ หรือไม่มีกิเลส หรือสงบ หรือไม่หวั่นไหว
เมื่อใด ใจท่านเป็นทุกข์ ให้ท่อง อย่าคิดๆ เดี๋ยวเจ็บจิต,อย่าคิดๆ เดี๋ยวขาดทุน


(ขาดทุนทางจิตวิญญาณท่านขาดทุนไม่ได้แล้วในหนึ่งวัน ที่ผ่านมาก็ขาดทุนพอแล้ว ทำไมจะให้ขาดทุนอีก เวลาชีวิตใกล้หมดแล้ว) 


ค่าเฉลี่ยอายุคนไทย ผู้หญิงอายุ 72 ปี ผู้ชาย 68 ปี ข้าราชการอายุ 63 ปี ต้องตาย 


ดังนั้น สิ่งหรือวัตถุธาตุใดที่ท่านได้มาต้องทิ้งทั้งหมด เรามาอยู่ร่วมกันเพียงพักเดียว


โกรธกันทำไม จงแบ่งกันซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม หากทุกข์หรือวิตกหนักๆ ให้ท่อง เดี๋ยวก็ตาย เดี๋ยวมันก็ล่วงไป หมายถึงปัญหาที่แก้ไขไม่ได้จะสิ้นไปเพราะกาลเวลา หากมันไม่สิ้นหรือไม่ล่วง ตัวเราก็สิ้นหรือล่วงไปเอง (ปัญหาบางอย่างไม่ต้องแก้หรือแก้ไขไม่ได้ ก็ให้เวลามัน
จัดการ) ความสุขต้องมีทุกวัน วันไหนไม่สุข วันนั้นขาดทุน ขาดทุนมากๆ


จิตเจ็บ ใบหน้าเศร้าและหมองนะ ถ้าไม่คิดตาย ใจไม่หยุด ถ้าไม่หยุดท่านก็ต้องดิ้นรนทุกข์ทนต่อไป (อยากได้เอาไปเลย เจ็บโกรธผูกไปเลย หลงไปเสียแล้ว)

บทความที่ได้รับความนิยม