วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พุทธศาสนสุภาษิตเกี่ยวกับจิต

                                                                                                                                 
มีพุทธศาสนสุภาษิตเกี่ยวกับจิตว่า    จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้, จิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้, ผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบาก,คนฉลาดย่อมทำจิตให้ซื่อตรง, พึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมัน,ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใดๆ   พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆ, สติกำหนดลมหายใจเข้าออกอันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ทั้งกายและจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว,โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว,โจรกับโจร  หรือไพรีกับไพรีพึงทำความพินาศให้แก่กัน      ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำเขาให้เสียหายยิ่งกว่านั้น,  ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุ่งไม่ดี ฉันใด    ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น   และความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง     

เมื่อสุภาษิตเป็นดังนี้แล้ว                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                
                        ถ้าอยากสุขต้องฝึกจิต            ถ้าไม่อยากทุกข์ต้องตัดตัณหา      

                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม