วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สภาพและลักษณะแห่งจิต

                                                             
ลักษณะหนึ่งของจิตคือ จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆ     ในปัจจุบันที่เรากำลังสัมผัสหรือทำการอยู่(ล้างหน้า แปรงฟัน ขับรถ อ่านและเขียนหนังสือ)อย่างมั่นคง  แต่จิตจะชอบเคลื่อนที่ซ้ำแนวเดิม     และเป็นวงกลมหรือส่วนหนึ่งของวงกลม เมื่อจิตเป็นเช่นว่านี้ เราต้องเข้าไปกำหนด จัดการควบคุมและกำกับจิตซึ่งทางพุทธเรียกว่า สติ สมาธิ อารมณ์ หรือทำให้จิตอยู่กับตัว

การข้าไปกำหนด จัดการจิตเช่นว่านี้ จะทำให้จิตมีพลังหรือกำลัง  ไม่ถูกถูกลดทอน   หรืออ่อนกำลังลงอันเกิดเนื่องมากจากการคิดเรื่อง อดีตอนาคต ความฝัน หนี้สิน ความป่วยเจ็บ

บางคนคิดแล้ว ทุกข์/เหนื่อย คิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์รังแต่จะทำให้จิตเจ็บซ้ำบ่อยๆ    หรือซึ่งแม้แต่ล้างหน้า ฟอกสบู่ ล้างรถ ล้างจาน ซักผ้า      จิตก็ยังเจ็บเนื่องจากจิตอยากให้เสร็จเร็วๆในวันหนึ่งๆ  ผลรวมของจิตที่เจ็บจะมีปริมาณมากและจะมากขึ้นเรื่อยๆไปตามกาลเวลา

ดังนั้นสภาพแห่งจิตหรืออาการแห่งใจนั้นจะปรากฏส่งผ่านให้เห็นบนใบหน้าของเราโดยเฉพาะที่ดวงตา (ผ่อง เศร้าหมอง ดำ เครียด เหี้ยม เจ้าเล่ห์)  

 เมื่อจิตมีพลังแล้วจะทำให้การงานหรือการทำการใดๆจะสำเร็จได้ดี    เรียนหนังสือก็เรียน   เก่ง ขับรถก็ไม่ตาย รอคอยก็ไม่เบื่อหน่าย งานหนักก็ไม่เหนื่อย   งานเบาก็หายไป เห็นตัวหนังสือมากก็ไม่เหนื่อย เขียนหนังสือก็ไม่เหนื่อย                                                                                                                              
                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม