วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กฎ 3 ข้อ เพื่อมิให้ยึดมั่นถือมั่น

กฎ 3 ข้อ เพื่อมิให้ยึดมั่นถือมั่น

ข้อ 1 มีเท่าที่จำเป็นและเท่าที่ต้องใช้ เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ (รวมทั้งภรรยาหรือสามีด้วย)

ข้อ 2 ลดขั้นตอนของการดำเนินชีวิต เช่น จากเสื้อมีแขนมาสวมเสื้อกล้าม ดื่มกาแฟไม่ต้องใส่น้ำตาล ไม่ใช้เครื่องประทินโฉมทุกชนิด ตัดผมสั้นเพื่อไม่ต้องหวีไม่ต้องใส่น้ำมัน อย่างนี้เป็นต้น

ข้อ 3 หาวิธีการที่ง่ายที่สุดตามข้อ 2

หมายเหตุ : ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับสติ
สติ ทำให้สุข ดับตัณหา(ทุกข์) เกิดปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม